Chứng Chỉ

Environmental Management System ISO 14001:2015
Mục tiêu đạt ngày 12/2018
Quality Management System ISO 9001:2015
Mục tiêu đạt ngày 12/2018
ZDHC và M-RSL
Mục tiêu đạt ngày 12/2018
Oeko-TEX 100 (Product Class II)
Mục tiêu đạt ngày 12/2018