Phạm vi hoạt động của chúng tôi tập trung sản xuất vải dệt thoi chất lượng cao ở cả hình thứ “nhuộm sợi” (yarn-dyed fabrics) và “nhuộm tấm” (piece-dyed fabrics). Bên cạnh đó, Bảo Minh Textile JSC cũng đồng thời cung cấp các sản phẩm sợi nhuộm sợi (sợi ring-spun và sợi filament) và chỉ may cho khách hàng.

Các mặt hàng cốt lõi của Bảo Minh Textile JSC. bao gồm: 100% Cotton, Cotton/Polyester, Cotton/Linen, Cotton Spandex, từ 120 gsm đến 300 gsm.

Các mặt hàng khác như Rayon, Rayon/Polyester, Bamboo/Polyester, Cotton/Filament/Spandex,… cũng có sẵn theo yêu cầu của khách hàng.

Chúng tôi cung cấp đa dạng các kiểu dệt như: Trơn, Dobby, Poplin, Oxford, Seer Sucker, Chambray Và Jacquard.

Đối với quy trình hoàn tất, chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ với đa dạng kỹ thuật hoàn tất khác nhau. Xin quý khách vui lòng tham khảo danh sách các kiểu hoàn tất do Bảo Minh Textile JSC. cung cấp để để biết thêm chi tiết. Đối với các quy trình hoàn thiện chuyên biệt khác, Bảo Minh cũng có thể phát triển theo từng yêu cầu riêng của khách hàng.